aiškinamasis

áiškinamasis, -oji adj. emph. kuriuo kas aiškinama: Aiškinamasis žodynas . Aiškinamasis diktantas . Agitatorių kolektyvas pradėjo aiškinamąjį darbą sp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiškinamasis — áiškinamasis, áiškinamoji bdv. Áiškinamasis dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aiškinamasis mokymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas, kai mokytojas žodžiu dėsto mokomą dalyką. atitikmenys: angl. expository teaching vok. Deutungsunterricht rus. объяснительное обучение …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • aiškinamasis skaitymas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas, kai analizuojamas ir komentuojamas tekstas. Jis naudojamas pradiniam mokymui: pirmiausia supažindinama su nežinomais žodžiais, išaiškinamos sąvokos, naudojamos vaizdinės priemonės,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų nevykdymo priežastys, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytos finansinės sumos, taip pat pateikiama papildoma… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Pagal 23 iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ nuostatas parengta finansinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinė ataskaita, kurioje detalizuojamos ir paaiškinamos viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planuotasis papildomas aiškinamasis pranešimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pranešimas (dokumentas), kuris vaizdžiai išaiškina ir pateikia informaciją, kurios nebuvo kituose pranešimuose, apie svarbias gauto uždavinio detales, pvz., taikinius; arba pranešimas, kai reikia papildomos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • aiškinamoji — áiškinamasis, áiškinamoji bdv. Áiškinamasis dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.